Bez kategorii

Firmę ochroniarską tworzy przede wszystkim odpowiedni personel, w którym kluczową rolę odgrywa pracownik ochrony. To właśnie od jego postawy, umiejętności, kwalifikacji oraz kultury osobistej w dużej mierze zależy renoma firmy, jej wizerunek, a przede wszystkim efekty działań. Jakie są różnice pomiędzy kwalifikowanym a niekwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Ochrona Łódź – który pracownik może zdobyć kwalifikacje?

Zgodnie z polskim prawem o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony może ubiegać się wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Wymagane jest w tym celu m.in. posiadanie nieposzlakowanej opinii wydanej przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta Policji, orzeczenie lekarskie, a także niezbędne do wykonywania zawodu przygotowanie praktyczne oraz teoretyczne. Kwalifikacje pracownika ochrony potwierdzają m.in. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty z ukończonych szkoleń, kursów czy studiów prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki.

Jeśli kandydat na kwalifikowanego agenta ochrony spełnia wszystkie warunki określone w ustawie, może złożyć wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis ten stanowi potwierdzenie jego kompetencji, ale również fizycznych oraz psychicznych predyspozycji do wykonywania tego typu zawodu. Dzięki niemu pracownik ochrony zyskuje również szereg uprawnień i możliwości.

Uprawnienia – co może niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik ochrony?

Wpis na listę pozwala pracownikowi ochrony na bezpośrednią ochronę fizyczną mienia – zarówno doraźną, jak i stałą – a także na dozorowanie systemów alarmowych oraz konwojowanie pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Taki pracownik ma prawo opracowywać plany ochrony oraz organizować i kierować pracą pozostałych ochroniarzy – może pełnić funkcję przełożonego pracowników ochrony nieposiadających wpisu na listę. Co więcej w niektórych sytuacjach jego uprawnienia umożliwiają mu także użycie środków przymusu bezpośredniego, takich jak siła fizyczna, kajdanki, pałka czy paralizator, a w szczególnych przypadkach nawet zastosowanie broni palnej. To jedna z najważniejszych różnic w porównaniu z pracownikiem niekwalifikowanym, który nie może stosować podobnych środków.

Już sam fakt, że kwalifikowany pracownik ochrony ma prawo nadzorować pracę pracownika niekwalifikowanego – czyli pracującego w ochronie, którego nazwisko nie widnieje na liście – świadczy o niższej pozycji tego drugiego. Pracownik z wpisem na listę musi ponadto okresowo się doszkalać, co pozwala mu utrzymać oraz doskonalić zawodowe kompetencje. Osoba taka ma ponadto możliwość ubiegania się o pracę w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych czy mundurowanych wewnętrznych służbach ochrony, jak również pracować w miejscach takich jak np. lotnisko, zakłady wojskowe czy port morski. Dla agencji ochrony pracownik kwalifikowany jest gwarancją jakości świadczonych usług oraz ich profesjonalizmu. To z kolei przekłada się na zadowolenie klientów i zaufanie, jakim obdarzają wybraną firmę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − two =

Post comment